Corten Art dobio priznanje za inovativne ideje i inovativni potencijal

Corten Art bioetanol kamini obezbeđuju optimalnu toplotnu energiju sa oštrim, svetlo narandžastim, ekološki prihvatljivim plamenom. Bez dima, čađe i pepela, sagorevanjem bioetanola, stepen eksploatacije biotehnološkog kamina Corten Art je preko 90%. Kamin sa inovativnom tehnologijom sagorevanja pretvara tečnu fazu alkohola u maglu i na taj način povećava dodirnu površinu goriva što dovodi do boljeg početnog paljenja i bezbednije upotrebe. Za vreme sagorevanja, nema direktnog kontakta goriva i plamena koji može biti vrlo opasan i prouzrokovati prosipanje vrelog goriva oko kamina. Tokom rada, samo alkoholna magla dolazi u dodir sa plamenom, dok temperatura goriva u rezervoaru ostaje nepromenjena. Čitavim procesom sagorevanja upravlja mikroprocesor. Mikroprocesor prima povratne informacije od brojnih bezbednosnih senzora za praćenje temperature gorionika, nivoa ugljen-monoksida i ugljen-dioksida, senzora kretanja itd. Proizvodi čistog procesa sagorevanja su voda i ugljen-dioksid bez kancerogenih supstanci za razliku od drugih vrsta kamina. Inovativni kamin koristi bioetanol biljnog porekla koji je u potpunosti obnovljivi i zeleni izvor energije. Kompletan proces proizvodnje kamina iz bioetanola biće izveden u našem proizvodnom pogonu, a nakon toga će se plasirati na tržište putem distributivne mreže.

Na svečanosti INNOVATION DATE, Fond za inovacionu delatnost je predstavio Corten Art i još 32 preduzeća kojima je odobreno finansiranje za razvoj inovacija u okviru Programa ranog razvoja i Programa sufinansiranja inovacija.

Na svečanosti su se obratili ministar prosvete nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji NJ.E. Sem Fabrici.

„Programi koje podržava Evopska unija kroz Fond za inovacionu delatnost postaju oslonac srpske ekonomije utemeljene na znanju. Isto to važi i za sektor nauke i istraživanja. Rezultati pred nama su izuzetni: prihodi finansiranih kompanija porasli su sa 6 miliona na 20 miliona evra u šest godina (+ 225%), stvoreno je 480 visokokvalifikovanih radnih mesta, izvoz je povećan za 8,4 miliona evra, podnešeno je više od 33 nacionalne i 25 međunarodnih patentnih prijava. Evropska unija je ponosna što je omogućila ove rezultate,“ rekao je ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji NJ.E. Sem Fabrici.

Programi Fonda, od početka podržani sredstvima Evropske unije, nakon svoje pilot faze, zahvaljujući sredstvima iz nacionalnog budžeta obezbeđenim kroz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, postali su stalno dostupni mehanizam podrške Fonda. Kao takvi, oni su stalni oslonac podrške srpskoj privredi zasnovanoj na znanju, kao i naučno-istraživačkom sektoru. Finansijska podrška Evropske unije doprinela je razvoju privatnog i naučno-istraživačkog sektora u Srbiji, a posebno u segmentu trajnog povezivanja akademskog sa privatnim sektorom.

Direktor Fonda za inovacionu delatnost Ivan Rakonjac je istakao: „Mala privreda i akademski sektor u Fondu imaju partnera za razvoj svojih inovacija. Fond pruža finansijsku podršku sa ciljem razvoja inovativosti i konkurentnosti naše privrede. Naravno, jaka potpora od strane Vlade, pre svega Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja i od strane Evropske unije, danas nam je omogućila da javnosti predstavimo nove inovacije, za koje sam siguran da će osvojiti tržišta. Ovom prilikom, čestitam im i želim da budu istrajni i uspešni u daljem radu. Fond će u narednom periodu raditi još intenzivnije, sa većim kapacitetima i, prateći potrebe naših korisnika, novim programima.“

Projekat Corten Arta „Bioethanol mist burner“, finansira Fond za inovacionu delatnost iz Pretpristupnih fondova Evropske unije za 2014. godinu (IPA 2014). Ugovor o Direktnom grantu – Razvoj novih proizvoda i usluga kroz komercijalizaciju istraživanja u malim i srednjim preduzećima.

Izvor