Corten Art na sastanku sa PKS i Vladom Republike Srbije

Povodom aktivnosti koje je Vlada Republike Srbije preduzela u prethodnom periodu u cilju kreiranja podsticajnog okruženja za obavljanje inovativnih delatnosti u Republici Srbiji, Corten Art doo Šabac je prisustvovao sastanku u organizaciji Privredne komore Srbije u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija, na kojem su predstavljeni mehanizmi podrške inovativnoj privredi.

Sastanak je održan u petak, 28. februara 2020. godine, u Palati Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2, sa početkom u 13 časova.

https://serbiacreates.rs/inovacije/mere_podrske_inovacijama.pdf