Corten Art dezinfekcioni tunel u suzbijanju pandemije COVID-19

U cilju zaštite i suzbijanju efekta pandemije COVID – 19, potrebno je vršiti dezinfekciju kontaminiranih površina koje su u direktnom kontaktu sa potencijalno obolelim. Dezinfekcije kontaminiranih površina na otvorenom, a naročito u velikim gradovima, su skupe i zahtevaju veliki broj radnika i mehanizacije koji će biti angažovani u procesu. Kompanija Corten Art razvila je dezinfekcioni tunel od nerđajućeg čelika i opremljen je atomizerima (mlaznicama) koji dezinfekciono sredstvo raspršuju u mikro kapljice. Sistem ima mnogo prednosti, ističući drastično smanjenje potrošnje vode i dezinfekcijskih sredstava, čak 15 puta u poređenju sa tradicionalnim sistemom dezinfekcije. Da bi dodatno smanjili potrošnju, tunel je opremljen sistemom automatskog pokreta koji detektuju osobu, aktiviraju mlaznice i automatsko isključivanje nakon izvršene dezinfekcije. Atomizeri garantuju ravnomernu raspodelu dezinfekcijskog sredstva po površini koja se tretira, istovremeno minimizirajući ulazak vlage u odeću i obuću. Nakon prolaska kroz dezinfekcioni runel, korisnik je siguran da je potencijalna kontaminacija virusom otklonjena i da bezbedno može da nastavi sa svojim aktivnostima. Dezinfekcioni tuneli će se koristiti na prometnim lokacijama. Namenjeni su svima koji su u kontaktu sa potencijalnim prenosiocima virusa. Dezinfekcioni tuneli su primenljivi za bolnice, firme sa većim brojem zaposlenih radnika, tržnice, super markete, tržne centre, škole, fakultete i slično.

Prednosti u odnosu na druge sisteme:

  • Niska cena održavanja komponenti
  • Laka dostupnost komponenti
  • Trajnost – izdržljiva konstrukcija od nerđajućeg čelika
  • Elegantan dizajn koji ne narušava okolni izgled objekta ili prostora gde se nalazi
  • Celokupan sistem radi na pritisku do 6bara za razliku od drugih dostupnih sistema koji rade na pritisku od 70bara a samim tim je jednostavno naći radne i rezervne komponente.
  • Sertifikovani proizvod i odobren za upotrebu (3A i CE znak)
  • Dezinfekcioni tunel ispunjava evropske direktive MD 2006/42/EC, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU i EC 1935/2004
  • Dezinfikacioni tunel je izrađen kao „Plug and play“ sistem i nije potrebna obuka za rukovaoce
  • Drastično smanjenje potrošnje vode i dezinfekcionih sredstava, čak 15 puta u poređenju sa tradicionalnim sistemom dezinfekcije.